728x90-a1

Jak udlat miniaturn lod Ne zaneme, musme z vlajek vyrobit plachty lod. 🙂 Udlm pr odlinch monost. Jedna z nich je urena pro pirtsk lod! Tady jsou! Jsem patn stavitel na vod. Budu nkolikrt peskakovat dopedu kvli chybm.

728x90-a1

Category:

Boat Plans

Leave a Reply