728x90-a1

Ahojte, tu je owen a toto je mj nvod k tetcovaniu modelov. Stetce tetce sa dodvaj s prrodnm a syntetickm vlknom. Budem zoveobecova, aby som to podal jednoducho. Prrodn vlkno sa vo veobecnosti pouva na olejov alebo vodov farby. A s drahie v zvislosti na kvalite vlasu pouitom v tetci.

Mu by pokoden a nebud pracova sprvne pri akrylovch farbch. Pretoe ph akrylovej farby je opan ako ph prrodnho vlasu. Syntetick tetce, ktor ja pouvam prevane, s lacnejie a odolnejie ako tetce s prrodnm vlasom a mu by pouit s olejovmi, vodovmi aj akrylickmi farbami. Ako pri prrodnom vlkne, existuj rzne kvality syntetickho vlkna.

Preferujem umeleck tetce so syntetickm vlknom od vrobcov ako: Royal Langnickel, Winsor Newton a ProArte Je vemi dleit vlastni cel interval vekosti tetcov od vemi jemnch a po dos irok. Na malovanie modelov mi prdu tuhie tetce ako lepie.

Mete si otestova svoje tetce, ak ich nechte vo vode na mintku a ak ohnete takto tetiny mete vidie, ktor sa vrtia\narovnaj. av a stredn tetec by boli vhodn na vodov farby. Ale iba ten na pravo je vhodn na maovanie modelov. Farba.

Pred pouitm farbu premieajte aspo 30 seknd. Ja na to pouvam zpalku. To zabezpe, e farebn pigment, spojivo aj kvalina s riadne premiean. Ke je farba rozmiean, mete skontrolova jej konzistenciu. Priamo z pixle bude farba prli hust a tetec zanech muhy pri maovan.

Ako sa hovor; farba m by konzistencie mlieka. Zd sa mi, e pomer 1 dielu riedidla na 67 dielov farby je zvyajne optimlny. Aj ke mnostvo farby me by znen, ak ju chceme rediu alebo ak farba z pixle je prli hust.

Naprklad niekedy pouvam pomer: 1 diel riedidla na 4 diely farby. Tu som nariedil farbu a riedidlo 1:1 a farba je vemi riedka, a sa men na wash. Akrylov farby by sa mali riedi vodou alebo akrylovm riedilom. Syntetick farby by mali by rieden syntetickm riedilom alebo Whitespiritom. Mete poui aj terpentn, ale nie je tak vhodn ako Whitespirit.

So syntetickmi farbami dosiahnete lepiu povrchov pravu ako s akrylovmi, pretoe dlhie schn a farba m viac asu na rozliatie sa na ploche a to redukuje viditen muhy po tetci. Zvyajne nechm syntetick farbu vyschn poas noci, aby som sa uistil, e dostatone vyschla. Metdy a techniky.

Serving machine 20 to make perfect rigging for ship models

Check which side of the flange allows easier rotation of the main axle. Fix the main axle with gear on the desired side of the flange. To do so fully tighten the jam nut and then release it slightly to allow free rotation of the main axle Repeat for the second flange.

Assemble handles. Set the flanges assembled on the baseboard at a distance required. Fit the transmission axle. Fit transmission gears on the transmission axle flush to the flanges. Your serving machine is now ready. Check if it operates freely.

Strain the rope between flanges: thread the rope’s ends through main axles and fix them on handles. If the rope is long lay it coiled on handles. If the rope length to be served exceeds the distance between flanges the rope may be moved.

By coiling served length on the opposite handle. Use the needle to thread serving line through the rope. You can now begin serving. To speed up the process you can rotate transmission axle manually rather than using handles. To strop blocks insert hooked rods into main axles set them at a distance required and fasten with retention screws.

Fix the thread on one of the hooks. Wind the thread on the hooks. The number of winds depends on the required thickness of the becket. Now serve this. At the end secure the thread on the becket. As a result you get a served becket with loops an the ends.

Using the needle thread the fibre through both loops and secure them. This allows quick production of series of EQUAL served beckets. Fit the block on one of the hooks. Put the becket on the block. Use the second hook to tighten the becket. Fasten rods in the axles.

728x90-a1

Category:

Boat Plans

Leave a Reply